mam-xe-everest-2022

Mâm xe 20 inch đi cùng lốp 255/55, riêng phiên bản Ambiente dùng mâm kích thước 18 inch.

Mâm xe 20 inch đi cùng lốp 255/55, riêng phiên bản Ambiente dùng mâm kích thước 18 inch.

Mâm xe 20 inch đi cùng lốp 255/55, riêng phiên bản Ambiente dùng mâm kích thước 18 inch.

Đức Tín